پارسیا سرویس

تعمیراجاق گاز و فر

تعمیراجاق گاز و فر
اگر قسمت فر به خوبی گرم نمی شود و یا گرما به دمای درست نمی رسد ، پخت و پز یکنواخت نیست و یااصلا اجاق گاز روشن نمی شود و با جرقه نمی زند و زمان زیادی برای روشن شدن لازمست سریعتر با تعمیرکار تماس بگیرید