پارسیا سرویس
تعمیرات کولرگازی


/directory/parsiyaserviceir/files/19.jpg

تعمیرات تلویزیون LCD

تعمیرات تلویزیون LCD

اگرصدای تلویزیون قطع شده یا لکه های رنگی درتصویر ایجاد میشود و یا نوسان برق دارد و یا پانل دچار

تعمیرات کولرگازی

تعمیرات کولرگازی

اگر درکولر نشتی گاز بوجود آمده یا فیلتر هوا کثیف شده یا سرمایش کم شده و یا خرابی برد الکتریکی ایجاد

تعمیراجاق گاز و فر

تعمیراجاق گاز و فر

اگر قسمت فر به خوبی گرم نمی شود ویا گرما به دمای درست نمی رسد ، پخت و پز یکنواخت نیست و یا اصلا

تعمیرلباسشویی

تعمیرلباسشویی

اگر ماشین لباسشویی آنقدر به شدت تکان می خورد که اگر چیری رویش بگذارید روی زمین می افتد یا درب قفل

تعمیرظرفشویی

تعمیرظرفشویی

اگر درظرفشویی آب به اندازه کافی پر نمی شود و یا ظروف خشک نمی شوند و یا نشت آب دارد و یا وسط کارکردن

تعمیرسایدبای ساید و یخچال

تعمیرسایدبای ساید و یخچال

برای مسائلی مانند نشت آب ، کارنکردن یخساز ، پرنشدن مخزن آب سردکن و یا خنک نشدن آب درآب سردکن